Kontakt

INFONETAX Sp. z o.o.

ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel./fax. (41) 344 52 24

 

 

Sąd rejestrowy: Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000277160
NIP: 657-273-65-50
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

infonetax_logo11

Pitscan 2016